۱۸۰مت/۳خواب/۳سال/۵طبقه/آسانسور/پارکینگ/انباری/بالکن