۱۸۶متر/۳خواب/ سال ۱۳۹۶/ متری ۲۶۰م/طبقه ۸/آسانسور پارکینگ انباری