۲۱۲ متر/ ۳ خواب/ ۳ ساله/ ط۵/ پارکینگ/ انباری/ آسانسور