۲۲۰متر/۳خواب/سال ۱۴۰۱/ متری ۳۰۰م/ طبقه ۱/ آسانسور/پارکینگ/انباری