۲۴۰متر/سه خواب/سال۱۴۰۲/متری ۲۴۰ م/طبقه اول/آسانسور/انباری/پارکینگ