۵۰متر/۱خواب/۷ساله/۵۰م/ط۲/اسانسور/انباری/بدون پارکینگ