۵۰۰متر/۴خواب/سال ۱۴۰۰/ متری ۴۵۰م/ طبقه ۶/آسانسور/ پارکینگ انباری