۵۴۰متر/۳خواب/سال۱۴۰۰/متری۴۳۰م/ طبقه ۹/ آسانسور /پارکینگ انباری