۵۷ متر/۱خواب/۴طبقه/۱۰سال/آسانسور/بدون بالکن انباری پارکینگ