۵۷متری/۱خوابه/۴ط/۲۷ساله/متری۵۸م/بدون آسانسور/بدون پارکینگ