۶۰متر/۲خوابه/متری۲۵م/ط۵/پارکینگ/انباری/بدون آسانسور/۲۷سال ساخت