۶۴متر/۱خوابه/۴ط/۶ساله/متری۵۳ملیون/اسانسور/انباری/بدون پارکینگ