۶۵متر/۱ خواب/ سال ۱۴۰۱/متری ۵۳،۸۴۶م/طبقه ۳/بدون آسانسور  بدون پارکینگ وبدون  انباری