۶۵متری/۱خوابه/۴ط/۲۲ساله/متری۴۴م/انباری/بدون پارکینگ