۷۰ متری / ۲ خوابه/ ۱۲ ساله/ ط۲/ پارکینگ /انباری/ آسانسور