۷۳متری/۱خوابه/۴ط/۳۰ساله/متری۴۹م/پارکینگ/انباری/اسانسور