۸۵متر/۲خواب/ سال ۱۳۹۷/ متری ۱۲۳م/ طبقه اول/ آسانسور و پارکینگ