۹۲متری/۲خوابه/۵ط/۲ساله/متری۷۳م/پارککینگ/انباری/اسانسور