۵۳ متری/ اخواب/ متری20م/17ساله/ط2/بدون آسانسور/بدون پارکینگ/فول بازسازی شده
× پشتیبانی